Online Safety Training in Wales

Thank you for attending the Online Safety training delivered by SWGfL in partnership with Welsh Government and your Local Authority. Find the links to the presentations and useful resources below.

If you have attended one of our events we would be really keen to hear your comments to help us understand how to shape future sessions better. We would be grateful if you could complete our evaluation form.

Film Clips

Technology

Infographics

Research

Regulation

  • Estyn ICT at key stage 3: The impact of ICT on pupils’ learning at key stage 3 in secondary schools  (July 2014)
  • Keeping learners safe. The role of local authorities, governing bodies and proprietors of independent schools under the Education Act 2002.

Resources

Services

Hyfforddiant Diogelwch Ar-lein yng Nghymru

Diolch i chi am fynychu'r hyfforddiant diogelwch ar-lein gan SWGfL fel rhan o'n partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru ac eich Awurdod Lleol. Gallwch ddod o hyd i’r cyflwyniadau ac adnoddau defnyddiol isod.

Os ydych chi wedi mynychu un o'n digwyddiadau byddem yn awyddus iawn i glywed eich sylwadau i'n helpu i ddeall sut i lunio sesiynau yn y dyfodol yn well. Byddem yn ddiolchgar pe gallech gwblhau ein ffurflen gwerthusiad.

Clipiau Ffilm

Technoleg:

Graffigau Gwybodaeth

Ymchwil

Rheoliadau

Adnoddau

Gwasanaethau