Safer Internet Day 2016 App Competition In Wales

Mobile showing that there is an app under constructionDon’t just use apps… create one

Inspire and support others to be safer online

We’re looking for creative and inspiring apps that are related to online safety. Judges will be looking for innovative apps - apps that simply share important information or use smart phones or tablets to help keep others safer online.

Who?

The competition is open to children and young people in 2 categories – Primary and Secondary

How?

Got an idea but not sure how to build an app?

Creating fantastic apps is really easy and free as well for example Appshed or Appypie or Mobincube.

Applying?

Applications will open on 1st September 2015 with a deadline of 30th November 2015. 

Prize

Safer Internet Day 2016The winning apps (Primary and Secondary age) will have a professional makeover and made available on the AppStore on Safer Internet Day (February 9th 2016).South West Grid for Learning UK Safer Internet CentreWelsh Government


Cystadleuaeth Apiau Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach 2016 Yng Nghymru

Mobile showing that there is an app under constructionPaid Defnyddio Apiau Yn Unig... Creu Un

Ysbrydoli a chefnogi eraill i fod yn ddiogelach ar-lein

Rydym yn chwilio am apiau sydd yn ysbrydoli ac yn greadigol sydd â chysylltiad i ddiogelwch ar-lein. Bydd beirniaid yn chwilio am apiau arloesol - apiau sydd yn rhannu gwybdoaeth bwysig neu'n defnyddio ffonau clyfar neu dabledi i helpu cadw eraill yn ddiogelach ar-lein.

Pwy?

Mae'r gystadleuaeth yn agored i blant a phobl ifanc mewn 2 categori - Cynradd ac Uwchradd

Sut?

Efo syniad ond ddim yn siŵr sut i adeiladu ap?

Mae creu apiau gwych yn hawdd iawn ac am ddim hefyd, er esiampl Appshed neu Appypie neu Mobincube.

Ymgeisio?

Bydd ymgeision yn agor ar 1af Medi 2015 gyda dyddiad cau 30ain Tachwedd 2015. 

Gwobr?

Safer Internet Day 2016Bydd yr apiau buddugol (oedran Cynradd ac Uwchradd) yn cael gweddnewidiad proffesiynol ac yn cael ei roi ar yr AppStore ar Ddiwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach (Chwefror 9fed 2016).South West Grid for Learning UK Safer Internet CentreWelsh Government