Wales: e-Safety training via Local Authorities

Thank you for attending the e-Safety training delivered by SWGfL in partnership with Welsh Government and your Local Authority. Find the links to the presentations and useful resources below.

Film Clips

Technology

Infographics

Research

Regulation

  • Estyn ICT at key stage 3: The impact of ICT on pupils’ learning at key stage 3 in secondary schools  (July 2014)
  • Keeping learners safe. The role of local authorities, governing bodies and proprietors of independent schools under the Education Act 2002.

Resources

ServicesCymru: Hyfforddiant e-Ddiogelwch trwy Awdurdodau Lleol

Diolch i chi am fynychu'r hyfforddiant e-Ddiogelwch gan SWGfL fel rhan o'n partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru ac eich Awurdod Lleol. Gallwch ddod o hyd i’r cyflwyniadau ac adnoddau defnyddiol isod.

Clipiau Ffilm

Technoleg:

Graffigau Gwybodaeth

Ymchwil

Rheoliadau

Adnoddau

Gwasanaethau